Cập nhật tiến độ dự án Bcons Miền Đông ngày 25/09/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Miền Đông đang xây dựng và cập nhật vào ngày 25/09/2020. Hiện tại dự án Bcons Miền Đông đang trong thời gian hoàn thiện sơn trét mặt ngoài dự án. Dự kiến Bcons Miền Đông sẻ bàn giao vào tháng 11/2020.